Projekt Vaterpolo Ljubljana

Projekt Vaterpolo Ljubljana

Uvod

Na željo upravnega odbora sem predsedovanje Vaterpolo klubu Ljubljana Slovan prevzel sredi leta (Marec) 2019. Z vaterpolom sem bil povezan v preteklosti, kot član veteranske ekipe v okviru Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan. Funkcija predsednika mi ni bila tuja, saj sem kot lastnik več podjetji v Sloveniji, že seznanjen z vodstvenimi funkcijami v podjetjih oziroma v društvih. Tudi z razmerami v Ljubljanskem in Slovenskem vaterpolu sem bil že dobro seznanjen, zato sem vedel kaj pričakovati in kakšni izzivi me čakajo.

Ob prevzemu funkcije predsednika društva, sem se osredotočil predvsem na pridobivanje finančnih sredstev (sponzorstev), ki bi klubu zagotovila nemoteno delovanje. Z samo organizacijo kluba nisem imel večjih težav, saj je bil klub že odlično organiziran in je njegovo delovanje potekalo brez večjih posebnosti.

Glavni cilj, ki sem si ga zadal, je predvsem, da v klub vsako leto pripeljemo več mladih bodočih vaterpolistov in da prepoznavnost vaterpola spravimo na višjo raven. Za uresničitev omenjenega cilja bo potrebna dolgoročna vizija in pravilno razporejeno in urejeno delo v klubu.

Še naprej pa si bom prizadeval, za vzdrževanje dobrih odnosov z vsemi, ki so vpleteni v šport pri mestni občini Ljubljana, saj menim, da je za nas to izrednega pomena.

 

Cilji, vizija in strategija

Klub ima več ciljev.

 • V roku štirih let postati državni in pokalni prvak v vseh selekcijah
 • V roku osmih let nastopiti na evropskem tekmovanju in se borit med 16 najboljšimi klubi v Evropi
 • Imeti čim večje število reprezentantov iz kluba
 • Priključitev Univerzi v Ljubljani v sezoni 2020/21, in nastopati na evropskem univerzitetnem
 • 2022 udeležitev na univerzitetnih olimpijskih igrah
 • Za sezono 2022/2023 se dogovoriti z gimnazijo Šiška, da imamo športni razred, kateri bo lahko v času pouka treniral (treningi dvakrat na dan so za doseganje zgornjih opisanih rezultatov nujno potrebni)
 • Do leta 2021 imeti tri profesionalne trenerje
 • Z sezono 2021/2022 vzpostaviti osnovnošolsko ligo v vaterpolu za otroke starosti od osem do deset

Zgoraj napisanih ciljev je nemogoče uresničiti brez dveh zelo pomembnih dejavnikov.

Zagotovitve množičnosti otrok in zagotavljanja optimalnih pogojev za treniranje. Kako oboje zagotoviti bom podrobneje opisal.

Vaterpolo kot šport je precej neznan in nepopularen v Sloveniji. Dosti ljudi ne pozna osnovnih pravil, ki že v osnovi niso najbolj enostavna. Kljub temu, da vaterpolo še ni popularen v Sloveniji, ne pomeni da, to ne more postati in da se ne da delati na množičnosti in prepoznavnosti tega športa. Konec koncev, posamezen šport v Sloveniji običajno postane popularen od doseganju vrhunskih rezultatov. Samo spomnimo se, ko je bil recimo RK Celje evropski prvak. Vsak otrok je želel biti rokometaš in vsaka babica je vedela za rokomet.

Taktik in strategij, kako dobiti nove člane je več. Poizkušali smo kopirati delujoče sisteme in jih prilagoditi našim potrebam. Ob ustanovitvi kluba, je bil začetni proračun kluba precej nizek kar je posledično vplivalo na razporeditev sredstev za marketing.

Poizkusili smo cenovno najbolj ugodne marketinške oprijeme in jih merili oziroma beležili konverzijo rezultatov.

 • Natisnili smo 10.000 letakov, jih razdelili v okolici kopališča Kodeljevo (tam imamo bazen). Pri tem so nam pomagali otroci, večina letakov je pristala v poštnih nabiralnikih
 • Dogovorili smo se z LPP-jem, da imamo na zadnjih sedežih dotočnih avtobusov, ki vozijo po tej liniji,
 • 2 mesec se je vrtel promocijski video v vseh taksijih Metro
 • Tisto leto je bilo še mogoče imeti na šolah letake in plakate. Bili smo prisotni na vseh okoliških šolah. Leto za tem, je prišel nov zakon, ki je prepovedal kakršnokoli oglaševanje/promoviranje po šolah
 • Oglaševanje preko spleta (Google in Facebook)
 • Šolam smo nudili zastonj športni dan, v prvi sezoni smo gostili več kot 400 otrok, katerim smo predstavili vaterpolo

Vse oprijeme, ki smo jih poizkušali, smo zmerili. Ko je nekdo poklical in v kolikor je tej osebi odgovarjal termin (namreč zaenkrat nimamo optimalnih terminov oziroma je to odvisno kaj je optimalen termin. Popoldanski termin je od 14:30 do 16:00) je v 95 % primerih pričel z treningi vaterpola.

Iz marketinških kampanj, ki smo jih testirali, je bila daleč največja konverzija iz Googla in Facebooka. Prav tako se je izkazalo, da je, če gledamo ceno in uspešnost najboljša stvar. Z tovrstno kampanjo, pravzaprav ciljaš na ciljne skupine oz. posameznike, ki jih dejansko zanima vaterpolo. V našem primeru smo zakupili ključne besede, kot so tečaj plavanja, učenje plavanja, tečaj plavanja za otroke in podobno. Preko oglaševanja plavanje oziroma učenje plavanja, je lažje potem otroka motivirati za vaterpolo.

Ostali marketinški oprijemi so se izkazali bolj za prepoznavnost vaterpola. Vsekakor ti oprijemi niso slabi, vendar smo v tistemu trenutku, potrebovali čim hitrejšo rešitev za pridobitev novih otrok oziroma novih vpisov. In tukaj se je za najbolj uporabnega izkazal internet.

Cilj je vzpostaviti sistem kontinuiranega vsakoletnega vpisa otrok v klub, hkrati pa osveščati ljudi kaj je vaterpolo in delati iz tega »blagovno znamko«.

Izkazalo se je, da smo trenutno na pravi poti, saj prejemamo ciljno zastavljen zadosten vpis otrok in prav tako so tribune čedalje bolj polne na članskih tekmah.

Poleg napisanega, nas čaka še ogromno dela. Kljub temu da smo na pravi poti je še

dosti pomanjkljivosti, ki pa jih je nemogoče doseči tako hitro in z tako omejenimi sredstvi. Vsako leto nekaj dodamo v delovanje kluba, še vedno pa bi bilo za doseganje vrhunskih rezultatov potrebno več.

 

Cilji in pričakovanja

Cilji/Sezona 2020/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Trenerji 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5
Prof. trenerji 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4
Prof. Trener                    
 

plavanja

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Sekretar 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Športni                    
  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
direktor                    
Predstavniki                    
 

staršev

0 0 0 5 5 5 5 5 5 5
Marketing 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Prvaki v                    
vseh 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6
selekcijah                    
Osnovno                    
šolsko 0 0 0 0 0 6 10 12 14 16
tekmovanje                    

 

Obrazloţitev tabele:

 • Trenerji – število amaterskih trenerjev. Ti trenerji so odlični, vendar klub nima dovolj sredstev, da bi jih redno zaposlili. To so trenerji za vaterpolo. Poleg trenerjev vaterpola imamo trenutno štiri vaditelje
 • Profesionalni trenerji – število profesionalnih trenerjev vaterpolo
 • Profesionalni trener plavanja – zagotovili bomo profesionalnega trenerja plavanja, ki bo plačan na uro in bo zadolžen za učenje plavanja
 • Sekretar kluba – zelo pomembna funkcija v klubu, ki je nujno potrebna za nemoteno delo. Trenutno je ta funkcija amaterske
 • Športni direktor – nekdo ki povezuje predsedstvo kluba, sekretarja, predstavnike staršev in oddelek marketinga. Prostovoljna
 • Predstavniki staršev – se vežejo na selekcije U11, U13, U15, U17 in U19. Vsaka tekmovalna selekcija ima svojega predstavnika staršev, ki pomaga pri organizacije priprav, prevozov, zagotavljanje fotografskega materiala, pomoč pri opremi, pomoč pri organizaciji piknikov in prenašanje predlogov s strani staršev do športnega
 • Marketing – oseba, ki bo skrbela za internetno stran, Instagram, Facebook in Twiteer. Ta oseba bo s pomočjo predstavnikov staršev prejemala fotografije, ki bodo objavljene na omenjenih portalih. S sezono 20/21 bomo zagotovili profesionalnega fotografa, ki bo skrbel za profesionalne
 • Prvaki v vseh selekcijah. V sezoni so bili 14/15 in 15/16 so bili državni prvaki člani. V sezoni 16/17 so bili poleg članov, državni prvaki še selekcija do 11 let. V sezoni 17/18 je plan da smo poleg članov in do 11 še prvaki do 13 let. V sezoni 18/19 smo ta plan izpolnili. V sezoni 19/20 še do 17 let in v sezoni 20/21 v vseh selekcijah vključno s člani.
 • Osnovnošolsko tekmovanje – organizirati osnovnošolsko ligo. Pričeli bomo s turnirskim sistemom. Prvo leto bomo vključili štiri šole in vsako leto postopoma dodajali po dve šoli.

 

Strategija

Za doseganje ciljev je potrebno zagotoviti sodelovanje na več področjih. Najbolj pomembne usmeritve, ki se jih klub mora držati za zagotovitev ciljev:

 • Zadosten vpis otrok (že opisano kako to doseči)
 • Zagotovitev vrhunskih pogojev kar vključuje:
 1. Zadostno število treningov na klubski ravni (odvisno od generacije, otrokom od 15. leta starosti moramo zagotovit deset treningov tedensko)
 2. Vrhunski trenerji
 3. Zadostno število tekem in mednarodnih tekmovanj (otroci bi teoretično morali imeti 50 tekem na leto, od tega 20 zmag, 20 porazov in 10 skoraj neodločenih tekem)
 4. Zadostno število priprav na klubski ravni (trikrat letno)
 5. Ko je konec klubske sezone, morajo otroci trenirat med počitnicami obvezno dvakrat dnevno. To je naloga nacionalne panožne zveze. Tisti otroci, ki ne nastopajo za reprezentanco morajo prav tako imeti omogočene treninge vsak dan dvakrat

 

 • Biti še naprej vključeni v delo nacionalne panožne zveze
 • Sodelovati in poizkušati doseči vse cilje, ki jih postavlja Mestna občina Ljubljana, saj so oni tisti, ki v 90 % zagotavljajo obstoj tega kluba. Brez podpore MOL-a, Vaterpolo klub Ljubljana Slovan nebi
 • Pridobivanje podjetij in posameznikov za podporo projekta, ki ga je zastavil Vaterpolo klub Ljubljana Slovan
 • Prijavljanje na državne razpise
 • Vključevanje v organe OKS-a, Fundacije za šport in Zveze športa za vse
 • Vključevanje otrok v delo kluba (prodaja koledarjev, zbiranje starega papirja in podobno)

 

Organizacija kluba

Spodaj so opisane naloge in sama organizacija Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan.

Trenerji – najbolj pomembna funkcija v celem klubu. Če ni dobrega trenerja in so vsi drugi pogoji zagotovljeni, rezultata sigurno ne bo. Zato je ta oseba ključnega pomena.

Vloga trenerja je vodenje in učenje otrok vaterpola. Vsekakor pa trenerji ne učijo otroke samo vaterpola, ampak so otrokom tudi velik vzor in imajo, če znajo z njimi pravilno delati, pri otrocih velik vpliv in pustijo na njih znaten pečat. Otroke je skozi trening potrebno naučiti, reda, discipline, želje, tega kaj pomeni trud in kaj pomeni uspeh. Če to uspe trenerju, je naredil vse in  je otroka privadil na kasnejše odraslo življenje. Ne znam dovolj poudariti, kako ključnega pomena je trener za otroka.

Predstavniki staršev – za posamezno selekcijo komunicirajo v večini s športnim direktorjem in delno s sekretarjem kluba. Njihova naloga je v osnovi zbiranje pobud s strani staršev in jih prenesti naprej do športnega direktorja. Ta stvar preuči in jo predstavi predsedstvu kluba.

Poleg tega, predstavniki starši pomagajo pri organizaciji prevozov, zagotavljanja fotografij iz tekem, pomoč pri organizaciji priprav, pomoč pri nakupu opreme in podobno.

Markteing oseba – mora skrbeti za redno obveščanje medijev ter staršev o dogodkih in rezultatih, ki so se že zgodili. Je Pomemben član ekipe, saj ta skrbi za osveščanje kaj sploh vaterpolo je. Marketing prav tako skrbi za oglaševanje tekem, ki še pridejo.

Sekretar kluba – v našem klubu je sekretar kluba hkrati računovodja, k zagotavlja nemoteno delovanje kluba, skrbi in pregleduje plačila, izstavlja račune, pošilja obvestila o dogodkih kot so pikniki, skupščine, sestanki s starši in podobno. Je zelo pomembna oseba v klubu, ki je aktivna več ur na dan.

Športni direktor – ima nalogo komunikacije in usklajevanja vseh organov v klubu. Sprejema predloge predstavnikov staršev, se pogovarja in nadzira sekretarja kluba, marketing in trenerje. Vse skupaj poroča predsedstvu kluba.

Predsedstvo je zadolženo in odgovorno za vse. Njihova naloga je, da se klub nemoteno razvija in da dosega pričakovane rezultate. Predsedstvo in predsednik sta dve glavni funkciji v klubu, ki so dolžne peljati stvari po pričakovanjih in zagotoviti najboljše možne pogoje. V kolikor katerikoli rezultat ni dosežen je to krivda predsedstva oziroma samega predsednika kluba.

 

Zaključek

Na kratko smo želeli opisati pristop, vizijo in strategijo ki je potrebna za zagotavljanje ciljev, ki smo si jih zastavili.

Žal je tako, da kljub temu, da dajemo vse od sebe in bomo tudi v prihodnje, je uspeh kluba in posledično, kar je najbolj pomembno uspeh naslednjih generacij otrok, odvisen v veliki meri od MOLa, posameznikov in podjetij, ki z nami delijo enako vizijo. So nam tako pri projektu pripravljeni sponzorsko pomagati in našo vizijo in cilje podpreti in realizirati, da bomo lahko tem otrokom omogočili optimalne pogoje za treniranje in jim s tem omogočili vrhunske rezultate, ki bodo ogromno dali otrokom samim in posledično močno dvignili raven in prepoznavnost vaterpola tako doma kot v tujini.

Pred nami je zelo težek izziv, vendar smo prepričani, da nam bo uspelo. Pravzaprav je to projekt, ki smo ga zasnovali z namenom, da omogočimo naslednjim generacijam tisto za kar smo bili mi prikrajšani, da bi se lahko razvili v profesionalce na mednarodnem področju. Ne glede na to, da je nam malo zmanjkalo, smo vseeno pridobili skozi ta šport ogromno. S takšnim pristopom, delom in entuziazmom bomo prenesli na otroke prav tiste vrline, ki so nujno potrebne za življenje, oziroma ti v veliki meri pripomorejo k uspehu kot odraslemu posamezniku.

Srečo in zadovoljstvo doseže malo ljudi v življenju in ta ne pride sama od sebe. Vse skozi so potrebna odrekanja, vztrajnost, pozitivno mišljenje, optimizem in strmenje k zadovoljstvu in uspehu. Vse to poleg ostalega lahko da šport in to je tudi nekakšna rdeča nit kluba, s katero smo prepričani, da lahko pomagamo otrokom v klubu in jih tako pripravimo za kasnejše uspešno življenje.

Upamo, da bomo s to predstavitvijo projekta uspeli pridobiti podpornike projekta, ki imajo željo, da se otroci razvijajo v pravo smer, pridobijo življenjske izkušnje, hkrati pa bomo dosegli, da bo vaterpolo v Ljubljani na vrhunskem nivoju tako v Sloveniji, kot na mednarodni ravni.

S spoštovanjem

Upravni odbor kluba VKLS

 

 

 

Program obsega

 • osnovne plavalne tehnike
 • kravl, prsno, hrbtno, metuljček
 • učenje osnovnih pravil vaterpola
 • učenje osnovnih tehnik podajanja
 • učenje osnovnih tehnik streljanja na gol
 • sodelovati z ekipo
 • pridobiti miselnost zmagovalca

Zakaj vaterpolo?

 • pozitiven vpliv na kostno gostoto
 • boljše delovanje živčno-mišičnega sistema
 • povečanje mišične mase
 • izboljšanje gibljivosti
 • izboljšanje motorike
 • otroci se naučijo sodelovati
 • izboljša delovanje pluč

Zakaj VK Ljubljana?

 • izobražen kader
 • posebna pozornost, namenjena pravilni izvedbi plavalnih tehnik
 • celoletni načrt treningov
 • vsakoletne priprave
 • mednarodni turnirji
 • člani Zveze vaterpolskih društev Slovenije