Prostovoljni prispevek 1%

Prostovoljni prispevek 1%
06 Dec 21 Andraz Zurman
Spoštovani,
društvo Vaterpolo klub Ljubljana Slovan ima status društva v javnem interesu, kar pomeni, da lahko s svojo odločitvijo nič me ne stane, če sem dobrodelen/na, prispevam k pridobivanju sredstev za izvedbo klubskih programov. Vsak davčni zavezanec lahko nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5% ali 1% dohodnine posameznemu davčnemu upravičencu po svoji izbiri. Če se za donacijo dohodnine ne odločite, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
V društvu bomo zbrana sredstva iz naslova dohodnin tako kot do sedaj, namenili za izvedbo vseh tekmovalnih programov, treningov za mlade ter drugih aktivnosti.
Svoj 1 odstotek lahko preprosto prispevate z izpolnitvijo obrazca, v katerega morate poleg svojega naslova navesti še davčno številko in podatek o svoji davčni izpostavi. Obrazec si torej lahko natisnete (spodaj v povezavi), ga ustrezno izpolnite in po pošti pošljete na davčno upravo: Finančni urad Ljubljana, p.p 107, Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana. Lahko pa ga prinesete tudi trenerjem ali kateremukoli predstavniku kluba.
V kolikor imate svoj elektronski certifikat (NLB, Sigen, ipd.) pa lahko to storite tudi preko spleta na e-davkih. Obrazec izpolnite z enakimi podatki kot je navedeno zgoraj. V obeh primerih je potrebno za tekoče leto oddati obrazec do 31.12.
Vsem, ki boste obrazec oddali, se že vnaprej zahvaljujemo za podporo.
Obrazec PDF: Povezava do obrazca
Še obvestilo: vsi kateri ste že lansko leto namenili našemu klubu 0,5% prostovoljnega prispevka, vam letos ni potrebno ponovno oddajati, ampak se vam avtomatsko pretvori v 1% in prostovoljni prispevek nakaže našemu klubu.
 
#HVALA
Uprava kluba