VABLO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO KLUBA

VABLO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO KLUBA
13 Dec 21 Andraz Zurman

Na podlagi določbe prvega odstavka 21. člena v povezavi z določbo 24. člena Statuta Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan, z dne 13. 8. 2015, sklicuje upravni odbor društva

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO
VATERPOLO KLUBA LJUBLJANA SLOVAN,

ki bo dne 20.12.2021, s pričetkom ob 18.00 uri,

v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 21, Ljubljana, predavalnica D.

 

Predlagani dnevni red skupščine:

  1. Otvoritveni nagovor
  2. Določitev verifikacijske komisije in zapisnikarja
  3. Ugotovitev sklepčnosti
  4. Sprejem predlaganega dnevnega reda
  5. Zamenjava člana UO z novim članom Urošem Križancem
  6. Finančno poročilo
  7. Razno (povzetek pretekle sezone, tekoča sezona, seznanitev članov o spremembi glavne dejavnosti po hitrem postopku zaradi nadaljnje možnosti unovčevanja bonov 21, oglaševanje, vprašanja in predlogi sodelujočih).

 

Ljubljana, 10.12.2021

 

Sklicatelj redne skupščine:

Predsednik Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan

Igor Šurlan